you're reading...
BUSINESS, CULTE RELIGIOASE, EDUCATIE CRESTINA

S-a terminat cu comercializare la negru a Bibliei. Biblia are și drepturi de autor…

Începând cu data de 1.07.2012 se introduce reglementarea DREPTURILOR DE AUTOR în operaţiunile comerciale de editare, tipărire, vânzare – cumpărare şi import–export a Bibliei în limba română, traducerea Dumitru Cornilescu, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.

Descarca Scrisoarea de reglementare

 

N EW! Starting July 01st 2012, the new COPYRIGHT regulating the business operations of editing, printing, sale-purchasing and import-exporting of the Bible in Romanian, Dumitru Cornilescu translation, will become operative according with the legislation of European Union.

Scrisoarea de reglementare nr. 1/25.05.2012

Societatea Evanghelică Română, cu sediul în Bucureşti, persoană juridică română

prin sentinţa nr. 651/1990,  în dosar 660/PJ/1990 al Judecătoriei Sector 1, Bucureşti, este

deţinătoarea exclusivă a drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei teologice a

lui Dumitru Cornilescu, prin voinţa moştenitorilor legali.

Conform Art. 25 din legea nr. 8/1996 modificată şi completată prin legea 329/2006:

“(1) Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 si 21 durează tot timpul vieţii autorului,

iar  după  moartea  acestuia  se  transmit  prin  moştenire,  potrivit  legislatiei  civile,  pe  o

perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţa publică in

mod legal.“

 

În virtutea acestei calităţi, prin hotărîrea Consiliului Director, Societatea Evanghelică Română

stabileşte următoarele:

Art. 1. Începînd cu data de 01.07.2012 se introduce reglementarea pieţei de editare,

tipărire, vînzare – cumpărare şi import–export a Bibliei în limba română,  traducerea Dumitru

Cornilescu (ediţiile 1920–1928, precum şi ediţiile 1931–1933).

Art. 2. Reglementare se aplică diferenţiat pentru: A–Regimul Confesional şi B–

Regimul Comercial. Pentru ambele regimuri se instituie regula generală de obţinere a per–

misiunii de editare, tipărire şi distribuire, din partea Proprietarului, atît în ţară cît şi pentru

străinătate.

Art. 3. Reglementarea prevede o serie de principii generale pentru ambele regimuri,

precum şi o serie de principii specifice, separat, pentru fiecare dintre cele două domenii în

parte, după cum urmează:

 

1.Principii generale

Art. 4. Folosirea textului biblic, în integritatea şi integralitatea sa, fără alte adaosuri,

lecţiuni, explicaţii, comentarii, etc, se va face la standardul traducerii iniţiale,doar cu acordul

scris al Proprietarului. Este interzisă editarea traducerii în alte coordonate tehnice precum şi

tipărirea sa în alte condiţii grafice sau de legătorie a coperţilor, fără acordul scris al Proprie–

tarului.

Art.5. Este interzisă folositea sintagmei “traducerea Cornilescu“, sau a altor formule

derivate în care să apară numele autorului în formă comprimată sau extinsă (de genul “tra–

ducerea D.Cornilescu“, sau “traducerea Dumitru Cornilescu“, sau “traducerea standard D.

Cornilescu“, sau “traducerea Cornilescu actualizată, modificată, corectată,“ etc. sau alte sin–

tagme echivalente), precum şi citarea unor pasaje semnificative repetate ale textului biblic,

pentru toţi editorii de carte creştină, sau alte traduceri ale Bibliei, fără acordul scris al Pro–

prietarului.

De asemenea, este interzisă editarea, tipărirea sau difuzarea altor traduceri care să

folosească ca bază traducerea D. Cornilescu fără acordul scris al Proprietarului şi testul

antiplagiat pe care îl poate efectua orice expert autorizat în copyright. De asemenea, editorii altor traduceri ale Bibliei vor folosi particularităţi editoriale distincte de cele ale traducerii

Cornilescu (alt caracter de literă, altă aşezare în pagină, etc), pentru a preîntîmpina o posibilă

confuzie din partea cumpărătorilor neavizaţi.

Art.6. Editorii, tipografii, distribuitorii din România, precum şi titularii operaţiunilor

de import din străinătate a acestei lucrări, datorează Proprietarului drepturi de autor în

conformitate cu legea română, al căror cuantum se negociază individual în funcţie de

condiţiile de editare şi tipărire, tirajul dorit şi destinaţia acestuia.

Art.7. Editorii de carte creştină (producţii audio–video şi internet), cu excepţia unor

lucrări de strictă specialitate (ediţii biblice ilustrate pentru copii, dicţionare biblice,

comentarii, etc), care citează textul biblic, nu datorează taxe de drepturi de autor, dar trebuie

să obţină din partea Proprietarului o autorizaţie specifică, ce urmează a fi consemnată şi în

textul editat, conform legii române.

 

 

2. Principii specifice

 

A– Domeniul Confesional

 

Art.8. Tiraje ale Bibliei în traducerea Dumitru Cornilescu editate şi tipărite în ţară sau

importate din străinătate de Cultele din România, în condiţiile existenţei unui contract de

permisiune de folosire din partea Proprietarului, nu datorează Proprietarului taxe pentru

drepturile de proprietate intelectuală.

Art.9. Tirajele tipărite în condiţiile Art. 8 vor fi distribuite în regim necomercial de

către structurile locale ale Cultelor creştine respective, pentru uzul curent al credincioşilor şi

al familiilor lor.

Art.10. Proprietarul împreună cu distribuitorii autorizaţi îşi propun ca, în conformitate

cu dorinţa familiei Cornilescu, persoanele fizice şi juridice iubitoare ale Sfintei Scripturi să

fie ajutate  în regim de gratuitate pentru împlinirea dezideratului superior de răspîndire a

Evangheliei “oricărei făpturi“ “pînă la marginile pământului“.

 

B–Domeniul Comercial

 

Art. 11. Începînd cu data de 01.07.2012  intră în vigoare prezentele reglementări

privitoare la introducerea taxei pe drepturile de autor ale versiunii Dumitru Cornilescu a

Bibliei în limba română.

Societăţile Comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, bisericile aparţinînd diferitelor Culte

creştine sau alţi distribuitori autorizaţi datorează taxele corespunzătoare pentru exemplarele

aflate la vînzare, ce urmează a fi evidenţiate în bilanţului contabil al lunii iulie 2012. Pro–

ducătorii şi distribuitorii răspund în solidar pentru  taxele datorate Proprietarului, urmînd a

achita o singură dată această taxă şi a o evidenţia separat ca “taxă drepturi autor“.

Art. 12. Fiecare producător sau comerciant este dator să efectueze lunar viramentul

corespunzător al taxei pentru drepturile de autor pe luna anterioară, în cuatum fix de 20%

aplicat la preţul de vînzare. În cazul unei negocieri directe cu Proprietarul, producătorul sau

comerciantul poate obţine o reducere  din taxa pe drepturile de autor.

Această taxă de 20% este datorată doar pînă la încheierea unei înţelegeri mai

favorabile cu proprietarul, bazată pe respect şi bună–credinţă.

Lipsa permisiunii de editare,difuzare,vînzare–cumpărare,import–export, constituie

contravenţie sau infracţiune în sensul legii şi conduce automat la o supra–taxare retroactivă

din valoarea tirajului, la care se vor adăuga sancţiunile specifice ale organului de control, sau sancţiuni penale privative de libertate (în funcţie de gravitatea faptei), astfel cum  prevede

legea nr. 8/1996 modificată şi completată prin legea 329/2006.

În cazul în care organele de control ale statului vor constata lipsa îndeplinirii obligaţiei

de plată a taxelor pe proprietatea intelectuală, Proprietarul va putea pretinde, conform legii,

taxe de 3×20% pentru drepturile de autor, pe perioada retroactivă a neplăţii lor, iar organele

statului pot dispune confiscarea mărfii piratate.

(s–au transmis scrisori prin care s–au încunoştinţat autorităţile statului, ANAF, Garda

Financiară, Inspectoratul General al Vămilor, Poliţia de Frontieră, de această reglementare în domeniul

drepturilor de autor)

Art.13. Banii datoraţi Proprietarului vor fi viraţi în următorul cont bancar:

 

Societatea Evanghelică Română

Cont IBAN: RO25RNCB0812127708930001   (lei)

Cont IBAN: RO95RNCB0812127708930002  (EUR)

Cont IBAN: RO68RNCB0812127708930003  (USD)

 

Cont SWIFT: RNCB  RO  BU

BCR–Ag.Pajura, Bucureşti

Art. 14. Prezentele reglementări intră în vigoare la 01.07.2012 şi expiră la data de

31.06.2013, avînd o valabilitate de 12 luni.

Această informare este difuzată prin următoarele website–uri:

www.drepturideautordumitrucornilescu.ro
www.bibliadumitrucornilescu.ro
www.societateaevanghelicaromana.ro
www.societateabiblicaromana.ro

http://www.societateaevanghelicaromana.ro/

 

 

 

 

 

 

 

Reclame

Despre echipa stiri4u

informare spre transformare

Discuție

Trackback-uri/Pingback-uri

  1. Pingback: Noi propunem, voi citiţi…dacă doriti (3) « Aradul Evanghelic - 01/28/2013

calendar

ianuarie 2013
L M M J V S D
« dec.   feb. »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: