you're reading...
EDUCATIE CRESTINA, scoala duminicala

Pilda celor zece fecioare- lecția biblică pentru 3 februarie 2012

Pilda celor zece fecioare

Matei 25: 1-13  (Matei 25:13)

Scopul lecţiei: Să ne ajute să înţelegem că este prea riscant să lăsăm rezolvarea mântuirii pentru ultima clipă a vieţii.

Versetul de aur: „Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.”  (Matei 25:13)

Pilda celor zece fecioare face parte din grupul de pilde care sunt numite „pildele împărăţiei”.

Să reţinem cuvântul de început al pildei – „atunci”. Aceasta înseamnă că această pildă trebuie înţeleasă în lumina adevărurilor care se vor întâmpla la a doua venire a Domnului Isus. Ea nu este o plidă care să ne spună cum putem fi mântuiţi, ci este o plidă de avertizare, care vrea să ne spună să ne pregătim acum cu tot ce trebuie, pentru că în ultimul moment nu se va mai putea face nimic.

Pentru ascultătorii Domnului Isus, care în mare parte erau evrei, pilda avea un înţeles foarte clar şi o învăţătură duhovnicească profundă.

În vremea aceea, nunta unor tineri era un eveniment foarte important pentru toată comunitatea locală. Chiar rabinii spuneau că este îngăduită întreruperea studiului Legii ca să vezi nunta a doi tineri evrei şi să te bucuri împreună cu ei.

Când doi tineri evrei se căsătoreau în vremea aceea, ei nu mergeau în luna de miere, dimpotrivă, rămâneau la casa lor cel puţin pentru o săptămână, cu uşile deschise în timpul zilei, când toţi prietenii lor puteau să-i viziteze şi să le facă cele mai frumoase urări. Mirii erau trataţi ca nişte prinţi şi se considera că aceasta era cea mai frumoasă săptămână din viaţă.

În mai multe împrejurări Domnul Isus a vorbit despre Împărăţia lui Dumnezeu ca despre o nuntă, pentru că era considerată un eveniment fericit şi mult aşteptat pentru toţi tinerii evrei şi familiile lor. Împărăţia lui Dumnezeu este pentru cei mântuiţi cel mai fericit eveniment care va avea loc în curând, iar ei se pregătesc cum pot mai bine pentru întâlnirea fericită cu Mirele lor.

Dar această pildă scoate în evidenţă şi un aspect neplăcut, dar real din viaţa bisericii Domnului Isus. Fecioarele se împart în două categorii şi din păcate aşa pot fi împărţiţi şi membrii din unele biserici. Unii sunt înţelepţi şi se pregătesc cu mare seriozitate pentru clipa când se vor întâlni cu Mirele lor, iar alţii sunt superficiali şi nepăsători faţă de cel mai sigur eveniment, dând astfel dovadă de lipsă de înţelepciune.

Cei ce sunt cu adevărat mântuiţi vor intra cu Mirele la nuntă, dar ceilalţi vor constata cu uimire că nu sunt mântuiţi, deşi au crezut că sunt chiar dacă nu s-au gândit prea mult la acest lucru.

  1. FECIOARELE ÎNŢELEPTE
  1. Asemănarea dintre cele cinci fecioare înţelepte şi cei mântuiţi

a)     Ei văd lucrurile aşa cum sunt în realitate

Fecioarele înţelepte au ştiut bine unde se duc, ce aşteaptă şi cum trebuie să fie pentru clipa când Mirele va apărea. Ele şi-au văzut nevoile lor mai înainte şi s-au pregătit cu mare seriozitate.

Este foarte important să te vezi aşa cum eşti şi să vezi deasemenea lucrurile aşa cum sunt. Cele trecătoare trebuie tratate aşa cum sunt, dar cele veşnice trebuie tratate cu mare seriozitate.

Fecioarele nechibzuite s-au crezut bune, nu vedeau că le-ar lipsi ceva şi nu aveau de gând să facă ceva pentru a fi gata, căci nu vedeau că le lipseşte ceva. Oare cum văd cei nemântuiţi viaţa şi lucrurile din lume?

b)     Ei trăiesc pentru lucruri eterne

Omul firesc trăieşte pentru lucrurile de acum, şi dacă în aparenţă el se aseamănă cu cei mântuiţi, este mulţumit.

Dar omul mântuit nu caută să salveze aparenţele, el caută să-şi asigure veşnicia. El nu este interesat de părerea oamenilor, ci de părerea lui Dumnezeu. El nu este interesat să placă oamenilor, pentru că are un ideal mai înalt.

c)      Ei aşteaptă pe Mirele ceresc

Ei trăiesc pe pământ, dar idealul lor este cerul, pentru că şi cetăţenia lor este cerească. Ei ştiu în Cine au crezut, ştiu pentru ce au trăit şi aşteaptă clipa măreaţă când se vor întâlni cu Mirele ceresc.

  1.  Cele zece fecioare se aseamănă în multe privinţe

a)     Ele stau împreună în acelaşi loc

Dacă te uiţi de la distanţă la ele, nu vezi nicio deosebire. Sunt în acelaşi loc şi se pare că au acelaşi scop, să intre cu Mirele la nuntă.

 

b)     Ele au acelaşi vocabular

Vorbesc despre nuntă, despre Mire, despre ce frumos va fi când vor intra înlăuntru etc.

c)      Ele în exterior arată la fel

Toate par fecioare pregătite pentru întâlnirea cu Mirele.

Aşa arată foarte mulţi „credincioşi”, sunt în acelaşi loc şi se pare că au acelaşi vocabular şi acelaşi scop. Aşa se pare dacă te uiţi de la distanţă la ei. Dar Dumnezeu se uită nu la ce izbeşte ochiul, ci la inimă. Iar în inima lor există o mare deosebire între unii şi alţii, între cei născuţi din nou şi cei ce au numai o religie.

  1.  Diferenţa între cele două grupuri de fecioare

Toate lucrurile păreau bune, până în momentul în care s-a auzit strigarea: „Iată Mirele!”. Dar în momentul acela critic, cinci dintre ele au descoperit că le lipseşte ceva esenţial, untdelemnul care să ţină candelele aprinse. Dureros este faptul că au constatat acest lucru în momentul în care nu mai puteau face nimic, şi nimeni nu le-a mai putut ajuta.

Untdelemnul este simbolul Duhului Sfânt. Fără El nimeni nu este destoinic să intre în Împărăţia lui Dumnezeu unde Duhul lucrează totul în toţi. Numai El poate face viaţa noastră să lumineze spre slava lui Dumnezeu, chiar aici pe pământ. (Romani 8:11) Fără Duhul Sfânt, nimeni nu poate avea o nădejde pentru viaţa veşnică şi intrare la Nunta Mielului.

  1. DE CE ÎNTÂRZIE MIRELE

În Împărăţia lui Dumnezeu nimic nu se petrece la întâmplare; totul se desfăşoară după planul Lui şi la timpul hotărât de El. Nouă, oamenilor, s-ar putea să ni se pară că întârzie, dar El nu vine nici prea devreme, nici prea târziu, ci numai la timpul hotărât de El.

Această aparentă întârziere poate fi văzută ca o mare favoare pentru oameni.

  1. Pentru că El voieşte ca nimeni să nu piară (2 Petru 3:9)

Dumnezeu este dragoste şi ar vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi. Domnul Isus a venit prima dată nu ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. (Ioan 3:17) Deşi nimeni nu poate fi mântuit cu forţa, Dumnezeu ne porunceşte să propovăduim Evanghelia până la marginile pământului, pentru mântuirea oamenilor. Dumnezeu a făcut tot ce trebuie ca oamenii să poată fi mântuiţi şi nimeni să nu piară.

  1. Pentru că El ne dă timp pentru sfinţire (Evrei 12:14)

Se poate spune că Mirele a zăbovit, ca fecioarele care nu aveau untdelemn suficient să se trezească şi să meargă să-şi cumpere. Întârzierea Lui a fost un mare avantaj pentru ele, dar din păcate n-au profitat de avantajul lor.

Dacă domnul Isus nu a revenit încă, înseamnă că mai avem har pentru mântuire şi pentru sfinţire. Oare vom profita de timpul acesta? Oare vom vedea acum ce ne mai lipseşte şi vom căuta să fim plini de duh? Acum se poate cumpăra untdelemn, dar atunci când va veni El, va fi prea târziu.

  1. SURPRIZE LA VENIREA MIRELUI
  1. Surpriza celor cinci fecioare nechibzuite

a)     Au constatat că există o diferenţă mare între ele şi celelalte fecioare

Până atunci nu şi-au dat seama de acest lucru. Au crezut că şi ele sunt ca celelalte, dar nu erau. Candelele celorlalte luminau, dar ale lor s-au stins. Unele erau în lumină, altele erau în întuneric. Ce diferenţă mare, diferenţa dintre lumină şi întuneric.

 

b)     Au constatat că este o mare fericire să ai candela aprinsă

Cât de mult le invidiau ele acum pe cele cu candelele aprinse. Ar fi vrut să fie şi ele aşa, dar nu erau şi regretau amarnic. Dar regretul lor era prea târziu.

c)      Au constatat că deşi cereau cu disperare ajutor, nimeni nu voia să le ajute

„Daţi-ne din untdelemul vostru”, strigau ele în disperare. Dar au auzit un categoric NU.

În viaţă putem face multe lucruri unii pentru alţii, dar există şi lucruri pe care nu le putem face decât pentru noi înşine. Indiferent cât de mult am iubi pe cineva, nu ne putem pocăi în locul lor, ci numai pentru noi înşine, pentru că fiecare va da socoteală pentru sine însuşi înaintea lui Dumnezeu. (Romani 14:12)

  1. Surpriza fecioarelor înţelepte

a)     Fecioarele înţelepte nu au nimic în plus (v. 9)

Ele au doar strictul necesar pentru ele. Cu toată bunăvoinţa lor, nu le pot da altora ceva din ce au, pentru a-i ajuta să intre împreună cu Mirele.

Harul mântuirii trebuie cerut de la Dumnezeu, nu de la alţi credincioşi. Trebuie cerut acum până mai există îndurare cerească şi până nu se închide uşa. Să nu aşteptăm să ne rezolvăm neajunsurile noastre duhovniceşti în clipa cea de pe urmă, pentru că atunci nu se va mai putea face nimic.

 

b)     Fecioarele înţelepte au intrat împreună cu Mirele pentru că erau gata (v. 10)

Ce har mare este să ţi se spună: „Bine rob bun şi credincios, intră …”. Iar acest lucru să ţi se spună chiar de Domnul Isus, şi apoi să intri împreună cu El în odaia de nuntă. Pentru o asemenea clipă eternă merită să duci crucea toată viaţa. Să nu te uiţi înapoi niciodată, ci să priveşti totdeauna înainte la ziua răsplătirii.

c)      Toate fecioarele au văzut că uşa nu s-a mai deschis pentru cele ce au venit prea târziu

A fost o vreme când putea veni oricine la mântuire, dar după ce uşa s-a închis, indiferent cât de mult te-ai ruga, ea nu se va mai deschide pentru nimeni.

Astăzi, Domnul Isus bate la uşa inimilor noastre şi vrea să fie primit. (Apocalipsa 3:20) Atunci însă vom bate noi la uşa Lui, şi dacă noi nu I-am deschis, nici El nu va deschide pentru cei ce vor dori să vină mai târziu.

Concluzie:

Dacă Mirele nostru ar veni acum, am face noi parte dintre fecioarele înţelepte care erau gata sau vom constata că ni se stinge candela?

–          Dacă cumva nu suntem gata, ar fi înţelept să facem acum tot ce trebuie şi să nu aşteptăm până va fi prea târziu.

–          În ce domeniu credeţi că ar trebui să veghem în mod special?

–          Ce credeţi că ne mai lipseşte să fim gata pe deplin?

–          Ce părere aveţi despre haina de nuntă, ce reprezintă ea? (Matei 22:11)

–          De ce credeţi că Împărăţia lui Dumnezeu a fost asemănată cu o nuntă?

–          Cum credeţi că ar trebui să fie Mireasa Domnului Isus?

–          Ştiţi ce fel de oameni vor rămâne afară? (Apocalipsa 21:8)

sursa Manual de pregătire ptr școala duminiclă “Cu picioarele pe pământ”  2013  de David Nicola ( uz intern)

 

Despre echipa stiri4u

informare spre transformare

Discuție

Comentariile nu sunt permise.

calendar

februarie 2013
L M M J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
%d blogeri au apreciat: