you're reading...
scoala duminicala

Pericolul desfrânării

Proverbe 5:1-23  (Proverbe 5:23)

 Scopul lecţiei: Să ne facă să vedem că poruncile lui Dumnezeu sunt date spre folosul oamenilor.

Versetul de aur: „ El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie.”  (Proverbe 5:23)

Solomon a fost un om înţelept şi acest lucru a fost recunoscut chiar de Domnul Isus. (Luca 12:27) El a avut multe cunoştinţe în diferite domenii ale vieţii şi a dobândit o faimă internaţională. (2 Cronici 9:22-23) Dar el a spus odată că „a cunoscut înţelepciunea, dar şi prostia şi nebunia …”  (Eclesiastul 1:17) Iar acest lucru s-a văzut în unele aspecte ale vieţii sale. Uimitor este faptul, că un om atât de înţelept ca Solomon a ajuns să fie un închinător la idoli, care este cea mai rea formă de nebunie, chiar la anii bătrâneţii, când de obicei oamenii devin mai înţelepţi. Se pare însă că la Solomon a fost tocmai invers. În anii tinereţii a fost mai înţelept, iar la anii bătrâneţii s-a prostit.

Căderea lui Solomon se datorează femeilor străine pe care le-a luat. Scriitorul spune că Solomon a fost „târât de iubire”. (1 Împăraţi 11:2) În general iubirea îi înalţă şi înnobilează pe oameni, dar pe Solomon l-a târât. A avut de ca neveste 700 de crăiese împărăteşti şi 300 de ţiitoare, în total 1000 de femei şi ele i-au abătut inima. (1 Împăraţi 11:3) Oare din această cauză a spus el: „din o mie am găsit un om (bun), dar o femeie (bună) n-am găsit în toate acestea” (Eclesiastul 7:28)?

Ţinând cont de aceste lucruri, putem spune că el a avut ceva experienţă în acest domeniu şi este calificat să vorbească despre aceste lucruri. În Cartea Proverbelor el vorbeşte foarte mult, şi în multe capitole despre curvie şi preacurvie.

Dumnezeu a dat cele 10 porunci, prin Moise, poporului Israel şi a şaptea poruncă spune: „Să nu preacurveşti”. (Exod 20:14) Iar în porunca a zecea, El spune „Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău” (Exod 20:17).

Aceasta înseamnă că orice intimitate sexuală în afara căsătoriei este rea şi dăunătoare. Toate poruncile pe care le-a dat Dumnezeu sunt spre binele oamenilor, pentru protejarea noastră, a familiilor noastre şi a copiilor noştri. Dar oare sunt convinşi oamenii de acest lucru şi sunt dispuşi să le împlinească? Ce părere are lumea de poruncile lui Dumnezeu?

Destrăbălarea a luat în zilele noastre proporţii alarmante şi pe bună dreptate ne putem întreba: „Unde se va ajunge dacă se merge tot aşa?” Toate filmele, emisiunile TV, spectacolele de toate genurile, ziarele şi revistele, reclamele pentru orice produs, promovează destrăbălarea.

Dacă se seamănă vânt, secerişul nu poate fi decât furtună.

Dumnezeu prin Cuvântul Său ne spune să ne păzim de acest păcat şi ne spune acest lucru pentru că ne iubeşte şi vrea binele nostru suprem.

Chiar şi Domnul Isus ne spune cât de grav este acest păcat şi ne spune de unde porneşte el – din privire (Matei 5:28-30).

 

 

 1. DE CE TREBUIE SĂ NE PĂZIM DE PĂCATUL DESTRĂBĂLĂRII

 

 1. Pentru a fi scutiţi de urmările acestui păcat (v. 3, 4)

 

Păcatul acesta este dulce la început, dar este amar şi ucigător la sfârşit. Când facem un lucru ar trebui să ne gândim ce va fi la urmă, care va fi rodul păcatului?

–          „La urmă este amară ca pelinul.” (v. 4)

–          Este aducător de boală: „carnea şi trupul ţi se vor istovi”. (v. 11)

–          Este aducător de „moarte”. (v. 5)

 

 1.  Pentru că păcatul acesta te duce mai departe decât te gândeşti (v. 11)

 

Solomon n-a crezut că femeile străine îl vor face un închinător la idoli.

Nimeni nu poate călca Legile lui Dumnezeu fără să nu păţească nimic, scăpând de consecinţe. Cine calcă Legea lui Dumnezeu trebuie să ştie că va fi călcat de ea. Cine păcătuieşte în domeniul acesta trebuie să ştie că păcătuieşte împotiva vieţii sale.

Satan încearcă să-i înşele pe oameni şi îi minte spunându-le:

–  Toată lumea face aşa.

–  Nimeni nu va şti nimic.

–  N-o să ţi se întâmple nimic pentru aceasta.

Dar a gândi aşa înseamnă nebunie şi acceptarea unei minciuni cu bună ştiinţă.

 

 1. Pentru că ce ţi se pare câştig la început este de fapt o mare pierdere (V. 7-14)

 

–        Mierea de la început va fi otravă în final. (v. 3)

–        Ce pare alunecos ca untdelemnul la început, răneşte ca străpungerea unei săbii. (v. 4)

–        Ce este floare la început, va fi coroană pe mormânt la sfârşit. (v. 5)

–        Drumul fericirii de la început, duce spre locuinţa morţilor la sfârşit. (v. 5)

 

 1. Pentru ca să nu ajungi rob (v. 10)

 

Samson a crezut că se distrează cu Dalila, dar a ajuns rob în temniţa filistenilor. Şi-a pierdut vederea, libertatea, demnitatea şi în final, viaţa.

–                  Ce aţi scrie pe piatra de la mormântul lui Samson dacă aţi putea? Eu aş scrie: „Aici odihneşte omul care şi-a ratat destinul”, sau: „Omul care a glumit cu păcatul”.

–                  Cine trăieşte în păcat este rob al păcatului. Nu mai face ce vrea el, ci aceea ce-i porunceşte păcatul care este stăpânul lui.

 

 

 1. CUM SĂ NE ÎNFRÂNĂM SAU CUM SĂ REZISTĂM ISPITELOR

 

 1. Să avem grijă de ochii şi mâinile noastre

 

Domnul Isus spune: „Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l, leapădă-l de la tine. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine.” (Matei 5:29, 30)

Prin ochii noştri lumea de afară intră înlăuntrul nostru. Datorită ochilor putem cădea în mocirle ucigătoare. Domnul Isus spune: „Oricine se uită la o femeie…”  (Matei 5:28) De la uitat începe păcatul să pătrundă în gând, în inimă şi apoi se transformă în faptă.

Iarba dincolo de gard pare doar că este mai verde, dar este tot aşa. Nu te lăsa ispitit să treci „gardul”.

 

 1. Să strângem Cuvântul lui Dumnezeu în inimă (Psalmul 119:11)

 

Psalmistul David întreba: „Cum îşi va ţinea tânărul curată cărarea?” (Psalmul 119:9). El ştie că numai îndreptându-se după Cuvântul lui Dumnezeu va scăpa de această ispită. Iar în Psalmul 119:11, spune ce face el ca să fie întărit: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea…”

Apostolul Pavel ne spune: „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi …”  (Coloseni 3:16).

Cuvântul lui Dumnezeu este arma pe care a folosit-o Domnul Isus în pustie ca să-l învingă pe ispititor. Iar această armă este la dispoziţia noastră şi o putem folosi cu succes dacă o cunoaştem. Ar fi înţelept din partea noastră să luăm toată armătura lui Dumnezeu ca să ne putem împotrivi în ziua cea rea (Efeseni 6:11-18).

 

 1. Să căutăm să avem roada Duhului Sfânt (Galateni 5:22, 23)

 

Ultima roadă a Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor. Un om duhovnicesc ştie ce înseamnă acest lucru. Pe când omul firesc trăieşte în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu (Romani 13:14). Dar roada Duhului Sfânt nu o poate avea decât omul născut din nou, care-l are pe Domnul Isus ca Mântuitor şi Domn al vieţii sale. Numai un astfel de om ştie ce înseamnă înfrânarea poftelor. Oamenii nemântuiţi trăiesc pentru împlinirea tuturor poftelor lor şi fac tot ce le stă cu putinţă pentru acest lucru.

 

 

 1. CONSECINŢELE DESFRÂNĂRII

 

 1. Pierderi spirituale

 

Dacă omul îşi va permite să calce porunca lui Dumnezeu trebuie să ştie ce-l aşteaptă. În primul rând el va pierde binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că fapta lui înseamnă revoltă împotriva poruncilor lui Dumnezeu şi El nu îi va binecuvânta niciodată pe cei neascultători.

Dar mai mult decât pierderea binecuvântării dumnezeieşti este ieşirea omului de sub scutul ocrotitor al lui Dumnezeu şi intrarea lui sub influenţa celui rău. Înseamnă permiterea unui duh rău să intre în viaţa sa (1 Corinteni 5:4-5). Iar dacă un duh rău stăpâneşte viaţa unui om, la ce se poate aştepta un astfel de om? (Luca 11:26)

În final trebuie să ştim că cei ce se implică în asemenea păcate vor fi aruncaţi în iazul cu foc dacă nu se pocăiesc (Apocalipsa 21:8; Galateni 5:19-21).

 

 1. Pierderi morale (v. 12-13)

 

Conştiinţa unui astfel de om va fi tulburată şi nu-i va mai da odihnă. El nu se va mai putea uita în ochii multor oameni. Duhul lui de asemenea va fi neliniştit şi îşi va pierde pacea minţii. Sufletul lui va fi pătat şi frământat. După ce a săvârşit păcatul i se vor deschide ochii şi va vedea că n-a făcut bine. Regrete amarnice şi suspine îl vor însoţi în fiecare zi şi-i vor măcina zilele care i-au rămas.

Preţul este prea mare şi nu merită plătit. Iar unele lucruri înfăptuite nu se mai pot repara, oricâtă bunăvoinţă ar fi. Chiar dacă fapta nu este cunoscută de alţi oameni, este suficient că o ştie omul care a făcut-o şi Dumnezeu.

 

 1. Pierderi fizice şi familiale

 

Dacă un om se implică în păcatul desfrânării, trupul lui nu va mai funcţiona cum trebuie. Ceva în om se dereglează, el îşi pierde vlaga şi un microb ucigător îi va istovi trupul. (v. 11) Omul nu va mai funcţiona aşa cum a rânduit Dumnezeu, într-un mod normal, ci purtând cu sine un defect major. El nu moare imediat, dar în loc să zboare, se târăşte. Nu va mai avea viaţă din belşug, ci neliniştea îl va însoţi.

Când se întâmplă asemenea păcate, nu suferă numai cei implicaţi în mod direct, ci mulţi alţii pe lângă ei: familia lor, copiii lor şi chiar fraţii şi prietenii lor. Este chiar greu să ne imaginăm câţi oameni vor suferi şi pentru câtă vreme. Uneori chiar mai multe generaţii.

 

 

Concluzie:

Dumnezeu ne iubeşte şi ne avertizează cu privire la pericolul în care ne găsim. Oare vom asculta de El?

–          Dacă ar fi mai multă „sare” în lume, ar fi mai puţină stricăciune.

–          Dacă ar fi mai multă lumină, ar fi mai puţin întuneric.

–          Dacă ar fi mai mult adevăr, ar fi mai puţină minciună.

–          Datoria urmaşilor Domnului Isus este să fie sare şi lumină în lume şi să umble în adevăr. Oare ne facem datoria aşa cum trebuie?

–          Nimeni să nu încerce să ia foc în sân pentru că îşi va arde hainele. Să nu încercăm să ne încălzim la un foc străin, pentru că ne vom afuma tare urât.

–          Înţelept este omul care nu se apropie de prăpastie, ci stă cât mai departe de ea.

–          Inima omului este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea. „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii”  (Proverbe 4:23).

Despre echipa stiri4u

informare spre transformare

Discuție

Comentariile nu sunt permise.

calendar

martie 2013
L M M J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d blogeri au apreciat: