you're reading...
scoala duminicala

Drumul spre locuinţa morţilor

Drumul spre locuinţa morţilor

Proverbe 7:1-27  (Proverbe 6:32)

Scopul lecţiei: Să ne facă să înţelegem că păcatul îi duce pe oameni mai departe decât se gândesc şi îi face să plătească mai mult decât pot.

Versetul de aur: „Dar cel ce preacurveşte cu o femeie este un om fără minte, singur îşi pierde viaţa cine face aşa.”  (Proverbe 6:32)

Unele din subiectele despre care vorbeşte Solomon în pildele pe care le scrie, le repetă de mai multe ori şi nu se teme că va plictisi pe oameni dacă repetă o învăţătură de mai multe ori.

De câte ori trebuie repetat un lucru pentru a putea fi bine înţeles? Pentru omul normal ajunge să repeţi de trei ori. Pentru restul oamenilor, poţi să repeţi la infinit şi tot n-or să priceapă. Și nu pricep pentru că nu vor.

Ţinând cont de gravitatea şi răspândirea păcatului destrăbălării, Solomon, prin Duhul Sfânt, îi avertizează pe oameni şi în special pe tineri cu toată seriozitatea să nu cadă în păcatul acesta, şi să se păzească de femeile stricate care întind curse ucigătoare.

Niciun păcat nu este atât de tare condamnat ca şi păcatul destrăbălării. Primul păcat menţionat ca faptele firii pământeşti este curvia şi preacurvia (Galateni 5:19).

Datorită poziţiei pe care a avut-o şi împrejurărilor în care a trăit, Solomon a avut multă experienţă în acest domeniu şi Dumnezeu l-a inspirat să scrie Proverbele pentru învăţătura noastră.

De toate păcatele trebuie să ne păzim, căci ele duc la moarte (deşi cei necredincioşi cred că duc la fericire), dar de păcatele tinereţii trebuie să fugim.

Domnul Isus ne spune că este cu neputinţă să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine (Luca 17:1).

Există o categorie de femei şi bărbaţi, care caută să îi atragă pe alţii în păcat. Este foarte grav să păcătuieşti, dar să cauţi să îi atragi pe alţii în păcat, cu bună ştiinţă, este de zece ori mai grav.

În capitolul şapte din Proverbe, Solomon demască metodele de seducere ale femeii stricate.

 1. METODE DE SEDUCERE
 1. Îmbrăcămintea ei

„O femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată” (7:10).

Dumnezeu se uită în primul rând la inima omului şi ne spune că femeile stăpânite de duhul curviei au inima şireată. Adică nu este cinstită nici în vorbele ei, nici în promisiunile ei, nici în atitudinea ei. Ea urmăreşte numai profitul ei personal, deşi promite altceva.

Foarte multe femei vor să fie la modă şi se imită unele pe altele. Dar ce este moda? Moda reflectă modul de gândire al unei societăţi şi exteriorul reflectă ce este în interiorul nostru.

O femeie credincioasă nu-şi ia modele lumeşti. Ea se îmbracă curat, frumos şi elegant, dar nu extravagant. Ea ştie de moda bunului simţ, ca să fie curată cu trupul şi cu duhul. Ea se teme de Dumnezeu şi El îi poartă de grijă.

Hainele omului vorbesc foarte mult. Și când cineva se îmbracă „provocator”, poţi foarte uşor să-ţi dai seama de ce are în cap şi mai ales în inimă.

Bărbaţii credincioşi ar trebui să se păzească de femeile care sunt la ultima modă şi de cele care vor să-şi mărească valoarea punând aur pe ele.

 1.  Răbdarea ei

„Când în uliţă, când în pieţe, pe la toate colţurile, stă la pândă” (7:12).

Ea nu-şi pierde răbdarea şi nu se dă bătută. Aşteaptă cu răbdare ca păianjenul până îi va cădea cineva în plasa ucigătoare. Ea încearcă toate metodele pe care le ştie ca să înşele pe cineva. Ştie să-şi mascheze bine defectele de caracter şi înfăţişare şi apare la prima vedere porumbiţă, dar este viperă otrăvitoare.

 1. Vorbele ei

„Este bună de gură şi fără astâmpăr” (7:11).

Mai interesant este că pare religioasă, vorbeşte de juruinţele ei şi de jertfa pe care vrea să o aducă, căci vrea să fie de cuvânt, a promis ceva (desigur unui zeu păgân) şi vrea să ducă la îndeplinire promisiunea. Este îmbrăcată provocator şi foarte insistentă, iar pe deasupra şi neruşinată, „ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat” (v. 13).

Mâinile ei sunt nişte lanţuri care par de aur, dar sunt lanţurile robiei. Buzele ei par de miere, dar sunt otravă aducătoare de moarte.

 1. Asigurările şi oferta ei (v. 19-20)

„Bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, nu se va întoarce acasă decât la luna nouă …”

Adică n-ai de ce să te temi, totul este în siguranţă, bine gândit şi bine pus la punct. Nimeni n-are să ştie nimic şi nu ţi se va întâmpla nimic rău, dimpotrivă ne vom îmbăta de dragoste.

Dar dragostea adevărată nu îmbată, nu te prosteşte şi nu se ascunde de nimeni. Dacă trebuie să ascunzi ceva, înseamnă că ceva nu este în ordine.

Toate asigurările unei astfel de femei sunt minciună. Ea promite că nu va şti nimeni, dar ştii tu şi ştie Dumnezeu, apoi sigur vor şti şi alţii.

 1. Perspectiva ei (v. 18)

„ … până dimineaţă …”.

Numai până dimineaţă va ţine toată plăcerea. Apoi când te vei trezi cu sufletul pustiu şi cu conştiinţa pătată, când vei constata că Dumnezeu s-a depărtat de tine, cum va fi? (Judecători 16:20)

Păcatul este dulce la început, dar este foarte amar la sfârşit. Plăcerea de o clipă este urmată de regrete amarnice pentru toată viaţa.

 1. NEBUNIA TÂNĂRULUI (v. 22)

Este comparat cu un bou care se duce la măcelărie, dar  nu ştie pentru ce merge acolo.

De ce compară Solomon pe tânărul acesta cu un bou?

 1. Pentru că s-a încrezut într-o asemenea femeie

Cum pot oamenii şi mai ales băieţii fără minte (v. 7) să creadă o asemenea femeie? Singura explicaţie ne-o dă chiar textul: „fără minte”. Dacă ar fi avut minte, n-ar fi crezut vorbele ei şi nu s-ar fi luat după ea – a urmat-o (v. 22). A ştiut el că merge spre locuinţa morţilor? Probabil că nu.

 1. Pentru că nu s-a gândit la consecinţe

Dacă faci ceva rău acum, te gândeşti şi la ce va fi la sfârşit? Boii sigur nu gândesc, pentru că nu au minte, dar oamenii pot să judece, să analizeze, să cântărească urmările.

În fiecare dintre noi se dă o luptă între raţiune şi sentiment. Facem ce este bine sau ce ne place? Samson a luat-o pe Dalila nu pentru că a fost bine, ci pentru că i-a plăcut, dar consecinţele au fost dezastruase. Deşi a văzut ce urmăreşte Dalila, nu s-a mai putut stăpâni. A crezut în „iubirea” ei.

 1. Pentru că nu a putut să se stăpânească

–        Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată şi fără ziduri (Proverbe 25:28).

–        El va muri din lipsă de înfrânare (Proverbe 5:23).

Cel mai mare biruitor este omul care ştie să-şi biruiască poftele sale. Dar cum să-ţi stăpâneşti poftele dacă nu ai roada Duhului Sfânt? (Galateni 5:23)

 1. Pentru că nu a ţinut cont de Legile lui Dumnezeu

Dumnezeu care ne iubeşte şi vrea binele nostru suprem, ne-a dat Legile Sale ca să ne protejeze pe noi şi pe copiii noştri. A călca Legile Lui înseamnă a nu avea încredere în El şi în înţelepciunea Lui. Înseamnă chiar revoltă împotriva Legii Lui.

Tânărul de care vorbeşte Solomon a călcat porunca a şaptea şi a zecea (Exod 20: 14, 17). Iar pentru că a călcat Legile lui Dumnezeu a întristat pe Duhul Sfânt şi între el şi Dumnezeu s-a ridicat un zid de despărţire (Efeseni 4: 30).

Tânărul amintit a păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva trupului său. Viitorul lui a fost compromis, familia lui, părinţii lui şi copiii lui vor avea de suferit. Sămânţa morţii a fost semănată în trupul lui şi el nu şi-a dat seama (Romani 6:23).

 1. CUM SĂ SCĂPĂM DE ASEMENEA ISPITE
 1. Să nu ne ducem singuri în ispite

Nu lăsa mintea să se ducă acolo unde ţi-e ruşine să te duci cu trupul. Nu-ţi „hrăni” mintea cu scene indecente. Nu introduce gunoi în sufletul tău. Nu este înţelept să atingem focul, să vedem dacă arde. La focuri străine nu ar trebui să ne ducem să ne încălzim, căci ne vom arde.

Este foarte important să fim pe deplin convinşi că Dumnezeu vrea binele nostru şi să ascultăm de tot ce ne-a spus. Să nu ne îndoim niciodată de bunătatea Lui. Putem să ne îndoim de toţi oamenii, dar să nu ne îndoim de El, ca să nu întristăm pe Duhul Sfânt, cel mai bun prieten pe care-L avem.

 1. Să ne ocupăm de lucruri serioase

Proorocul Ieremia spune, că este bine pentru un om să poarte un jug în tinereţea lui (Plângerile lui Ieremia 3:27). Adică să aibe o preocupare serioasă. Nu este suficient să spui Satanei „înapoia mea”, căci el este obraznic şi vine iarăşi. Gândurile rele trebuie înlocuite cu gânduri bune. Strânge Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta (Psalmul 119:11). Cuvântul Domnului Isus trebuie să locuiască din belşug în noi (Coloseni 3:16).

Învaţă pe de rost versete care tratează problema aceasta, cum ar fi Exod 20:14, 17; Psalmul 4:4; Matei 5:29, 30, şi din Proverbe, care sunt foarte multe.

 1. Biruieşte ispita la nivelul minţii

Păsările pot zbura deasupra capului nostru, dar să nu le lăsăm să se aşeze pe capul nostru. Fiecare păcat la început a fost un gând, apoi gândul s-a transformat în faptă.

Domnul Isus ne atrage atenţia şi ne spune: „Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l.”. înseamnă că această ispită vine prin ochi (Matei 5:29, 30).

Oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a şi păcătuit cu ea în inima lui. Răul trebuie smuls din rădăcină, ca să nu mai răsară.

Concluzie:

–          Cine se joacă cu focul se va arde.

–          Dacă cineva este obsedat de femeile destrăbălate, se poate vindeca prin post şi rugăciune.

–          Curvia are în spatele ei un duh necurat.

–          Lumea priveşte la acest lucru ca la o distracţie, şi păcatul acesta este promovat pe toate planurile. Niciun alt păcat nu este aşa de promovat ca acesta. Păcatul acesta prinde repede pe cei tineri şi fără minte, care nu au o ocupaţie serioasă.

–          Aduceţi-vă aminte de Iosif în Egipt, de Samson, de Amnon şi de preţul pe care a trebuit să-l plătească David după ce a păcătuit cu Bat-Şeba.

–          Tinerii mai bine să se căsătorească decât să „ardă”. (1 Corinteni 7:9)

–          Credeţi că Dumnezeu poate binecuvânta o familie care pune la temelia ei un păcat?

–          Vreţi să fiţi binecuvântaţi de Dumnezeu?

Despre echipa stiri4u

informare spre transformare

Discuție

Comentariile nu sunt permise.

calendar

martie 2013
L M M J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d blogeri au apreciat: