you're reading...
diverse

Cronologia evenimentelor din Săptămâna patimilor

Duminică

Intrarea triumfală în Ierusalim (Matei 21:1-9; Marcu 11:1-10; Luca 19:29-40; Ioan 12:12-19)

Isus plânge pentru cetate (Matei 21:10, 11; Marcu 11:11; Luca 19:41-44)

Luni

Blestemarea smochinului (Matei 21:18, 19; Marcu 11:12-14)

Curăţirea templului (Matei 21:12, 13; Marcu 11:15-19; Luca 19:45-48)

Vindecări în templu (Matei 21:14-17)

Marţi

Smochinul uscat (Matei 21:19-22; Marcu 11:20-25)

Rostirea unor pilde şi discuţii controversate (Matei 21:23-22:46; Marcu 11:27-12:37; Luca 20:1-44)

Condamnarea cărturarilor şi fariseilor (Matei 23:1-39; Marcu 12:38-40; Luca 20:45-47)

Văduva săracă (Marcu 12:41-44; Luca 21:1-4)

Vizita grecilor (Ioan 12:20-36)

Respingerea lui Isus de către evrei (Ioan 12:37-50)

Discursul despre sfârşitul vremurilor (Matei 24, 25; Marcu 13:1-37; Luca 21:5-38)

Prevestirea jertfei de la cruce (Matei 26:1-5; Marcu 14:1, 2; Luca 22:1, 2)

Ungerea cu mir (Matei 26:6-13; Marcu 14:3-9; Ioan 12:2-8)

Trădarea (Matei 26:14-16; Marcu 14:10, 11; Luca 22:3-6)

Miercuri

Nu avem nici o dată

Joi

Masa de Paşte (Matei 26:17-29; Marcu 14:12-25; Luca 22:7-30; Ioan 13:1-38)

Cuvântarea de rămas bun (Ioan 14:1-31)

Cuvântarea în drum spre grădina Ghetsimani (Ioan 15, 16)

Rugăciunea de Mare Preot în grădina Ghetsimani (Matei 26:30, 36-46; Marcu 14:26, 32-42; Luca 22:39-46; Ioan 17-18:1)

Trădarea şi arestarea (Matei 26:47-56; Marcu 14:43-52; Luca 22:47-53; Ioan 18:2-12)

Judecata înaintea lui Ana (Ioan 18:12-14, 19:23)

Judecata înaintea lui Caiafa (Matei 26:57, 59-68; Marcu 14:53, 55-65; Luca 22:54, 63-65; Ioan 18:24)

Tăgăduirea lui Petru (Matei 26:58, 69-75; Marcu 14:54, 66-72; Luca 22:54-62; Ioan 18:15-18, 25-27)

Judecata înaintea Sinedriului (Matei 27:1; Marcu 15:1; Luca 22:66-71)

Moartea lui Iuda (Matei 27:3-10)

Vineri

Judecata înaintea lui Pilat (Matei 27:2, 11-14; Marcu 15:1-5; Luca 23:1-5; Ioan 18:28-38)

Isus înaintea lui Irod (Luca 23:6-12)

Întoarcerea la Pilat (Matei 27:15-26; Marcu 15:6-15; Luca 23:13-25; Ioan 18:39-19:16)

Batjocura soldaţilor (Matei 27:27-30; Marcu 15:16-19)

Drumul spre Calvar (Matei 27:31-34; Marcu 15:20-23; Luca 23:26-32; Ioan 19:16, 17)

Răstignirea (Matei 27:35-56; Marcu 15:24-41; Luca 23:33-49; Ioan 19:18-30)

Îngroparea (Matei 27:57-60; Marcu 15:42-46; Luca 23:50-54; Ioan 19:31-42)

Sâmbătă

Femeile la mormânt (Matei 27:61; Marcu 15:47; Luca 23:55, 56)

Garda romană la mormânt (Matei 27:62-66)

Despre echipa stiri4u

informare spre transformare

Discuție

Comentariile nu sunt permise.

calendar

aprilie 2016
L M M J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d blogeri au apreciat: