you're reading...
biserici nedenominationale, concurs biblic, diverse, EDUCATIE CRESTINA

Sioniada biblica a tinerilor 2018

Sioniada biblica a tinerilor

Dragi tineri,

cu ajutorul Domnului, anul acesta, 2018, vom organiza Sioniada biblica a tinerilor, etapa naționala, după cum urmează:

 1. Locatia:          ORADEA, in căminul universității Emanuel
  II. Perioada:      23-28 IULIE (Luni seara cu cina – sambata dimineata cu micul dejun)

  III.A.Costul 1:       300 lei pentru participanții la Sioniada și pt 1 lider din fiecare comunitate, include: cazare, 3 mese/zi, costurile pt transport la peșteri, zoo, costurile pt echitație/călărie, premii, alte surprize!!!).

  III. B. Costul 2:     350 lei pentru ceilalți participanți care nu sunt in concurs, pretul include: cazare 5 nopți și 3 mese/zi. Pt. deplasări, vizite, intrări la zoo și peșteri, fiecare participant va suporta costurile pe cont propriu.

  IV. In cadrul taberei vom organiza un concurs biblic dintr-o carte nou testamentala, care va fi anunțată in seara de luni 23 iulie. Se vor acorda diplome si premii,  I, II, III, mențiuni.

  V. Va rugam sa confirmați participarea la Sioniada-pt cei calificați, și, pt. tabără, pt ceilalți, necalificați și/sau participanți, pana la data de: !!! Luni – 18 IUNIE, 18 IUNIE!!!, 18 IUNIE !!!


        Anul acesta locurile chiar sunt foarte      limitate

De asemenea, urmăriți detaliile Programei Sioniadei, din attach, privind tematica și etapele Sioniadei.

Pentru informatii de folos,

cu pretuirea pe care v-o port,

in Domnul nostru Isus Cristos,

 

fratele Emanuel Bujorean:

emanuelbus@yahoo.com

0745 457130

REGULAMENT

Sioniada Biblică a Tinerilor 2018

Uniunea Baptistă pt Alianța Evanghelică

Programa, Regulament, Metodologie, Planificare

 

 1. Ce este Sioniada Biblică a tinerilor?

Este un concurs biblic cu scopul de a motiva adolescenții și tinerii la citirea, meditarea, studierea, memorarea și implementarea Cuvântului lui Dumnezeu; se adresează în special adolescenților și tinerilor între 16 și 30 de ani.

Sioniada Biblică este organizată în cadrul Uniunii Baptiste pentru Bisericile Evanghelice din țară și Europa și nu este totuna cu Olimpiada de Religie din școli. Sioniada Biblică se adresează tuturor adolescenților și tinerilor născuți din nou și/sau celor care doresc să cunoască și să aprofundeze Cuvântul Domnului, să încheie legământ cu Dumnezeu și să răspundă chemării la slujire practică.

Sioniadă = este cuvântul care contrastează cu Olimpiada grecilor din localitatea antică Olimpia. Se înlocuiește, deci cu Sioniadă, de la muntele Sion: “Căci din Sion vine Legea și din Ierusalim Cuvântul Domnului.” (Isaia 2:3b, Mica 4:2c). Vom păstra această denumire de Sioniada Biblică pe toate documentele ce țin de etapele pe Biserică, Comunitate, națională.

 

 

 

 1. Care este tematica Sioniadei?

Pentru Sioniada biblică 2018 citim și studiem 8 cărți din Biblie. Trei cărți sunt pentru studiu mai aprofundat, iar cinci dintre ele sunt pentru lectură, meditație, memorare, învățare. De asemenea avem de memorat mai multe versete selectate din aceste 8 cărți.

Pentru anul 2018, vom folosi Biblia, doar traducerea Dumitru Cornilescu, împreună cu manualul Jocul cu copiii nu-i o joacă. Accentul cade pe cunoașterea textului Scripturii!

 

 1. Studiu aprofundat (cărțile principale):

1 Împărați

2 Împărați

Iacov

Din aceste 3 cărți se vor formula întrebări mai multe, deoarece sunt cărțile principale. Întrebări tip grilă, adevărat sau fals, cu răspunsuri scurte/completare, fără variante, așezare în ordine cronologică sau alte metode.

 1. Lectură/Citit/Învățat:

Rut,

Psalmii de la 1-150 (fără psalmul 119. Total: 149 de psalmi),

Osea,

Maleahi,

Tit

 

Din toate aceste 5 cărți se vor formula (pt etapa națională), pe lângă manualul Jocul cu copiii nu-i o joacă și câte maximum 10 întrebări de sinteză, din fiecare carte, toate cu variante de răspuns (maximum 50 de întrebări).

 

 

 

 1. De memorat:

 

 1. I Împărați 1:52, 3:9a,  4:29,  8:23,  17:24,  18:37 (6 versete)
 2. II Împărați 2:11, 3:15, 7:2,  17:20,  19:20, 20:5,  23:25 (7 versete)
 3. Rut 1:16, 2:12,  3:10 (3 versete)
 4. Osea 6:1, 10:12,  14:9 (3 versete)
 5. Maleahi 3:10, 3:17 (2 versete)
 6. Tit 3:5 (1 verset)
 7. 7(șapte) psalmi la alegere din următorii psalmi: 1, 4, 11, 15, 19, 20, 24, 32, 42, 51, 63, 67, 99, 111, 112, 115, 121, 124, 125, 127, 138, 150 (22 psalmi)
 8. Iacov 1:5, 1:12,  1:22,  1:27,  2:23,  3:17,  4:7,  4:15,  5:11,  5:16 (10 versete)

 

 

 1. Cum se desfășoară Sioniada biblică?

            Sioniada se împarte pe 3 grupe:

Grupa 1: Liceu1 (cls IX-X)             (Diplome + premiile I, II, III, mențiuni)

Grupa a2-a: Liceu2 (cls XI-XIII)    (Diplome + premiile I, II, III, mențiuni)

Grupa a3-a: studenți/tineri, până la vârsta de 30 de ani inclusiv

                                                                                                (Diplome + premiile I, II, III, mențiuni)

                           !!! Fiecare participant concurează cu cei din grupa lui.

!!! Pentru Sioniada tinerilor 2018, vom folosi și manualul Jocul cu copiii nu-i o joacă, după  regulamentul stabilit pentru tineri, după cum urmează:

 

Etapa pe biserică: Sugerăm:

 1. Perioada: aprilie-mai

 

 1. De memorat: 3 psalmi la alegere, din cei propuși pentru Sioniadă, +, la alegere: 2 versete din IÎmp, + 2v din IIÎmp, + 1v din Rut,  1v din Osea, 1v din Maleahi, 1v din Tit, 3v din Iacov.

(Total, la alegere: 3 psalmi și 11 versete)

 

 1. De învățat: doar aceste 3 cărți principale (doar: a. întrebările din manual, b. introducerea din manual,

din/despre aceste cărți: 1Împ,  2Împ, Iacov, c. jocurile din manual, paginile: 40-42, 62-65. (În manual: IÎmp are100 întrebări, IIÎmp=80î, Iacov=25î). Nu se vor face/folosi/pune întrebări din celelalte 5 cărți, sau la prima vedere, la etapa pe biserică! Nu se vor folosi întrebările de interpretare din manual!

 

Etapa pe comunitate: Sugerăm următoarele:

 1. Perioada: Iunie-Iulie – comunitățile stabilesc data în funcție de etapa națională. (Obligatoriu: distanța minimă între cele 3 etape trebuie să fie de 25 zile calendaristice sau 4 duminici)
 2. De memorat: Toate versetele din cărțile principale (I, II Împ., Iacov), +, la alegere, câte: 1v. din: Rut, Osea, Maleahi, Tit, + 5 psalmi la alegere. Total de memorat la alegere=27 versete și 5 psalmi)
 3. De învățat: toate aceste 8 cărți și întrebările din manual, întroducerea și jocurile la toate cărțile, fără întrebările de interpretare.

 

Etapa naţională: (august)

 1. Perioada: august
 2. De memorat toate versetele/psalmii, împreună cu referința
 3. De învățat: Toate aceste 8 cărți, cu accentul pe cele trei cărți principale, tot manualul (fără întrebările de interpretare)

Din cele 5 cărți secundare, se vor formula (pt etapa națională), pe lângă întrebările, jocurile, introducerea din manual, câte maximum 10 întrebări de sinteză, din fiecare carte, toate cu variante de răspuns (maximum 50 de întrebări).

   4.Când vor avea loc etapele pe Biserică, Comunitate și Națională și care sunt costurile?

                Biserică:           aprilie-mai (bisericile stabilesc forma de organizare)

                      Comunitate:     Iunie-Iulie   (comunitățile stabilesc forma de organizare)        

                      Națională:        august

-Costul:                      între 300-400 lei (se va anunța ulterior, după stabilirea locației)

-Locația:                    se va anunța locația până în luna aprilie 2018

Data/Perioada:           se va anunța data până în luna aprilie 2018

Durata:                       5-6 zile

Facilități, programul taberei:             se va anunța ulterior

 

 

 1. 5. Ce avantaje am de la această Sioniadă?

În primul rând, cele mai mari foloase sunt cele spirituale, pe care am vrea să le urmărească fiecare tânăr. Ne rugăm Domnului ca mulți tineri să devină flămânzi și însetați după Scripturi. Un alt avantaj va fi disciplina zilnică de a citi Scriptura și de a memora Cuvântul Domnului, ca El să locuiască din belșug în inima fiecărui tânăr.

Alte avantaje: tabăra de o săptămână; studii biblice; părtășie cu alți tineri; timp de recreere; premii speciale, premii surpriză.

 

Adevăr:  Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, în mod personal, prin cunoașterea și împlinirea Cuvântul Său!

Singurul mod de a descoperi voia lui Dumnezeu pentru viața ta, este revelația Cuvântului Său!

 

 

 

 1.   Ce ar trebui să mai știu despre această Sioniadă?

                      Teoretic, trebuie parcurse două etape până să ajungi la etapa națională (excepțiile-plecat din țară, participare pt prima dată, ș.a.- pot fi acceptate) .

1.Etapa pe biserică (primul test) și

2.Etapa pe comunitate (al 2-lea test).

La primele două teste, liderul de tineret sau fratele păstor te va examina printr-un test conceput de către echipa organizatoare sau biserica locală, potrivit cu metodologia pe fiecare etapă și va trebui să obții un procent de minimum 70%, pentru a putea participa la etapa pe Comunitate (sau la a doua etapă pe biserică, care poate fi considerată etapa pe Comunitate – în cazul în care nu se poate desfășura o etapă pe comunitate).

La testul al 2-lea (etapa pe Comunitate) sau (testul al 2-lea pe biserică) va trebui să obții minimum 80% din test pentru a putea participa la etapa națională. Acest procent încurajează participarea la etapa națională a mai multor adolescenți și tineri, pt că scopul este unul de părtășie în cuvânt și nu concurența sau competiția în sine.

                       La etapa națională pot participa maximum 7 tineri din fiecare grupă,  (total, 21 tineri) din fiecare comunitate care au obținut la etapa pe comunitate un procent de minimum 80% din test. În anumite situații particulare se pot califica la etapa națională și cei care au obținut la testul pe Comunitate (sau al doilea test pe biserică) minimum 70% (de exemplu: cei care participă pentru prima dată). Nu pot participa la Sioniada Biblică – etapa națională, decât cei care au trecut prin aceste două etape și au obținut minimum 70-80%.

 

 1. Cum se va calcula punctajul la etapa națională?

Premiile și mențiunile se vor acorda în ordine descrescătoare, funcție de punctajul maxim, la toate cele 3 grupe, după următoarea grilă:

 

1.Premiul I se oferă dacă ai obținut un procent de minimum 90% din punctajul maxim al testului.

2.Pentru premiul al II-lea, procentul trebuie să fie minimum 80% din punctajul maxim al testului.

3.Pentru premiul al III-lea, procentul minim trebuie să fie 80% din punctajul maxim al testului.

4.Pentru mențiunile I, a II-a și a III-a, minimum 75%. (Sub procentul de 75% se pot acorda mențiuni, dar nu pentru un procent mai mic de 70%, în funcție de decizia Bordului, a numărului de premii și a bugetului alocat).

 

8.Ce premii pot obține la Sioniadă?

 

Premiul cel mare este dragostea ta pentru Cuvânt și bogăția spirituală care vine din citirea, memorarea, descoperirea/revelația Cuvântului. Răsplata ta este glorificarea Domnului.

De asemenea, sunt oferite premii consistente care sunt o surpriză chiar și pentru organizatori. Pe lângă diplome și medalii, valoarea premiului I poate ajunge la 1500 lei sau chiar mai mult, în funcție de buget. Tabăra însăși plină de părtășie, învățătură, recreere, competiții sportive. Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele, după cum îi scrie Pavel lui Timotei.

 

 1. Cum pot să mă înscriu la Sioniada Biblică?

 

Te rugăm să ne scrii la una din adresele fratelui responsabil, Emanuel Bujorean: emanuelbus@yahoo.com sau emanuelbujorean@yahoo.com

Când ne scrii, lasă-ne, în această ordine, următoarele date:

1.numele și numărul tau de telefon,

2.localitatea,

3.județul,

4.biserica din care faci parte,

5.numele și telefonul (sau/și adresa de email) ale păstorului sau liderului de tineret !!!

6.Specificați: înscris pt prima dată sau, am mai participat: pe biserică, pe comunitate, la națională

 

Despre echipa stiri4u

informare spre transformare

Discuție

Comentariile nu sunt permise.

calendar

aprilie 2018
L M M J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
%d blogeri au apreciat: